Wat is een gezinshuis

Gezinshuisouder en gezinshuis

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste jongeren. Opvang in een gezin in een normale leefomgeving. De gezinshuisouders vormen de vaste basis en bieden professionele begeleiding.

Gezinshuisouders verzorgen de opvoeding en begeleiding van de kinderen. Zij zorgen ervoor dat alles goed verloopt in huis. Zij helpen bij het maken van huiswerk, hangen slingers op als er iemand jarig is, zorgen voor drinken met een koekje als ze thuis komen, kortom alles wat in een gewoon gezin ook gebeurd.

Een buitengewoon, gewoon gezin, waar kinderen zich thuis voelen. Een plek waar ruimte is voor de jeugdige en zijn netwerk. Een plek die kinderen kansen geeft zich te ontplooien en ervaringen op te doen. Een plek waar ze kunnen leren om met hun moeilijkheden om te gaan en deze kunnen gaan verwerken.

Zelfstandigheidstraining

Als kinderen de 18 jarige leeftijd bereiken wordt geacht dat zij op eigen benen kunnen gaan en staan. Bij kinderen die komen vanuit een pleegzorg- en gezinshuissetting is dat, soms ook het startpunt van achteruitgang, indien deze kinderen niet goed wordt begeleid. Deze jongeren kunnen vaak niet terugvallen op een achterban zoals ouders en familie. Binnen De Grote Geer willen we voor deze doelgroep een plaats bieden. Door middel van zelfstandigheidstraining worden deze jongeren begeleid om in de toekomst zelfstandig te gaan wonen. Dit zijn jongeren vanuit ons gezinshuis, maar ook jongeren vanuit Houten of omgeving die bijv. uit een pleegzorgsetting of andere woonvorm komen en nog training en begeleiding nodig of willen hebben.