Maatschappelijke relevantie

De maatschappelijke relevantie van een gezinshuis laat zich als volgt verwoorden:. Peer van der Helm (lector Residentiele Jeugdzorg bij het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden) zegt het volgende over gezinshuizen: “Hoe meer we kunnen omschakelen van residentiële jeugdzorginstellingen naar gezinsgerichte vormen van begeleiding, hoe minder getraumatiseerde kinderen onze samenleving zal tellen”.

Nederland telt thans ± 750 gezinshuizen, waar ± 2600 kinderen wonen. Daarnaast wonen ± 10.000 kinderen in residentiële instellingen en ± 1700 in de gesloten jeugdzorg. Men schat in dat van de 10.000 residentieel geplaatste kinderen er 9000 in aanmerking komen voor een gezinshuis. Uitgaande van gemiddeld 4 kinderen per gezinshuishuis zijn ± 2.250 extra gezinshuizen nodig.

In het huidige jeugdstelsel is de gemeente verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van alle vormen van jeugdhulp. De Jeugdwet schrijft voor dat kinderen die voor kortere of langere tijd niet thuis kunnen wonen, in principe in een gezinsverband opgevangen moeten worden. Om te voorkomen dat het kind in zo’n situatie moet worden opgenomen in een residentiële instelling (leefgroep), kan een opname in een gezinshuis uitkomst bieden. Hiermee wordt veel leed en bovendien een kostbare residentiële opname voorkomen.

Het realiseren van een gezinshuis vervult een behoefte vanuit jeugdzorg, waar tot op heden in Houten niet veel plaats voor is gevonden.