De doelgroep

Jongeren en jongvolwassenen

De Grote Geer biedt zelfstandigheidstraining voor jongeren van 16 t/m 23 jaar. 

Jongeren kunnen bij ons komen wonen indien:

 • zij 16 jaar of ouder zijn;
 • er een match/klik is met de andere bewoners van DGG;
 • zij gemotiveerd zijn om bij ons te wonen en te willen groeien naar zelfstandigheid;
 • zij kunnen functioneren in een gezinssetting;
 • zij een dagbesteding hebben;
 • er een geldige indicatie aanwezig is;
 • er een zorgtoewijzing aanwezig is vanuit de plaatsende gemeente;
 • zij een kleinschalige woonvorm zoeken;
 • zij te maken hebben met hechtings- en/of gedragsproblematiek en/of een instabiel gezinssysteem.
 • zij onze Christelijke normen en waarden respecteren.
Jongeren kunnen niet bij ons wonen indien:
 • er sprake is van verslavingsproblematiek;
 • er sprake is van drugsgebruik;
 • zij de veiligheid van de overige bewoners in gevaar brengen, zowel fysiek als op seksueel gebied;
 • er sprake is van ODD/CD;
 • er sprake is van LVB;
 • zij in ons huis willen samenwonen met een vriend of vriendin.

De zelfstandigheidstraining vind fasegewijs plaats. In iedere fase leert een jongere meer competenties en zal steeds zelfstandiger gaan functioneren, om zo uiteindelijk zelfstandig in de maatschappij te kunnen gaan wonen.

De jongeren die bij ons wonen dienen een dagbesteding te hebben zoals school of werk.

De Grote Geer wil langdurige zorg bieden en na overleg kan er, in specifieke situaties, besloten worden dat er ruimte is voor een tijdelijke plaatsing. Jongeren kunnen op vrijwillige basis geplaatst worden, maar ook in het kader van een maatregel van jeugdbescherming.