De doelgroep

Jongeren en jongvolwassenen

De doelgroep binnen het gezinshuis De Grote Geer is voor jongeren van 15 t/m 23 jaar. 

Jongeren kunnen bij ons komen wonen indien:

 • zij ouder zijn dan 15 jaar;
 • er een match/klik is met de andere bewoners van het gezinshuis;
 • zij gemotiveerd zijn om bij ons te wonen; 
 • er een geldige indicatie aanwezig is;
 • er een zorgtoewijzing aanwezig is vanuit de plaatsende gemeente;
 • zij een kleinschalige woonvorm zoeken;
 • zij te maken hebben met hechtings- en/of gedragsproblematiek en/of een instabiel gezinssysteem.
Jongeren kunnen niet bij ons wonen indien:
 • er sprake is van verslavingsproblematiek;
 • er sprake is van drugsgebruik;
 • zij de veiligheid van de overige bewoners in gevaar brengen, zowel fysiek als op seksueel gebied;
 • er sprake is van LVB;
 • zij in ons huis willen samenwonen met een vriend of vriendin.

We hebben plaats voor 2 jongeren van 15 tot 16/18 jaar binnen de gezinssetting van ons gezinshuis.

Daarnaast bieden we binnen gezinshuis De Grote Geer tevens zelfstandigheidstraining voor zo’n ± 6 jongvolwassen in de leeftijd van 16/18-23 jaar. 

De zelfstandigheidstraining vind fasegewijs plaats. In iedere fase leert een jongere meer competenties en zal steeds zelfstandiger gaan functioneren, om zo uiteindelijk zelfstandig in de maatschappij te kunnen gaan wonen.

Wij willen 24 uurs-zorg bieden voor kinderen met hechtings- en gedragsstoornissen voor wie het mogelijk is om in een gezinsstructuur te wonen.

De jongeren die bij ons wonen dienen een dagbesteding te hebben zoals school of werk.

Gezinshuis De Grote Geer wil langdurige zorg bieden en na overleg kan er, in specifieke situaties, besloten worden dat er ruimte is voor een tijdelijke plaatsing. Jongeren kunnen op vrijwillige basis geplaatst worden, maar ook in het kader van een maatregel van jeugdbescherming.