Fasesysteem

Op eigen benen

Binnen De Grote Geer bieden wij zelfstandigheidstraining aan 8-10 jongeren van 16 tot 23 jaar aan de hand van een fasesysteem. De jongeren krijgen begeleiding om in de toekomst zelfstandig te gaan wonen. Denk aan koken, huishouden, financiën, dagbesteding enz.  De jongeren krijgen een eigen kamer met een sanitaire ruimte, de keuken wordt gedeeld met de andere jongeren. De vaste begeleiders zijn 24/7 aanwezig en begeleiden de jongeren op weg naar zelfstandigheid.  

De vijf fases:
  • Fase 0, is de wenfase. Alle jongeren starten in deze fase. In deze fase werken we aan het opbouwen van een band. In deze fase, die is gericht op het samen doen, worden de jongeren intensief begeleid.
  • Fase 1 is de inventarisatiefase. Als een jongere minimaal 16 jaar is, kan de jongeren na ca 3 maanden doorstromen van fase 0 naar fase 1. In deze fase inventariseren we wat een jongere al kan en waar nog doelen gesteld kunnen worden en waar we met de jongere aan gaan werken. Hiermee wordt het ontwikkelingsplan opgesteld.
  • Fase 2 is de leerfase. In deze fase werken we met de jongere aan de doelen in het ontwikkelingsplan om zo te groeien naar zelfstandigheid.
  • Fase 3 is de uitstroomfase. Deze fase kan starten als de jongere minimaal 18,5 jaar oud is. De jongere kan op alle leefgebieden zelfstandig functioneren en gaat nu laten zien dat hij de leefgebieden kan combineren en het zelfstandig kan. Daarbij lukt het hem om hulp te vragen.
  • Fase 4 is de zelfstandigheidsfase. De jongere woont op zichzelf en krijgt ambulante begeleiding.