Aanmeldingsprocedure

 

Wij vinden het belangrijk dat vooraf gekeken wordt of een jongere op zijn plaats zal zijn in een gezinshuis en zo ja of zij/hij past juist in ons gezinshuis en zelfstandigheidstraining. Wij realiseren ons dat het systeem van een gezinshuis staat en valt met de (on)mogelijkheden en draagkracht van ons als gezinshuisouders.  De beschikbaarheid in het gezinshuis en zelfstandigheidstraining is afhankelijk van de al wonende jongeren.

Jongeren kunnen bij ons komen wonen indien:

 • zij ouder zijn dan 15 jaar; 
 • er een match/klik is met de andere bewoners van het gezinshuis;
 • zij gemotiveerd zijn om bij ons te wonen; 
 • zij kunnen functioneren in een gezinssetting;
 • zij een dagbesteding hebben;
 • er een geldige indicatie aanwezig is;
 • er een zorgtoewijzing aanwezig is vanuit de plaatsende gemeente;
 • zij een kleinschalige woonvorm zoeken;
 • zij te maken hebben met hechtings- en/of gedragsproblematiek en/of een instabiel gezinssysteem .
 • zij onze christelijke normen en waarden respecteren.

Jongeren kunnen niet bij ons wonen indien:

 • er sprake is van verslavingsproblematiek;
 • er sprake is van drugsgebruik;
 • zij de veiligheid van de overige bewoners in gevaar brengen, zowel fysiek als op seksueel gebied;
 • er sprake is van LVB;
 • zij in ons huis willen samenwonen met een vriend of vriendin.

Indien u een jongere wilt aanmelden kunt u telefonisch of per mail contact opnemen voor een eerste oriëntatie. We kunnen dan bespreken of een jongere zou kunnen passen in ons gezinshuis. Zo ja, dan ontvangen wij graag het dossier van de jongere.

Aanmelding van een dossier (volgens AVG-richtlijnen) kan door te mailen naar gezinshuis@degrotegeer.nl. In het dossier dient tenminste te zijn verwoord: de reden van aanmelding, de geschiedenis van de jongere, een evaluatie van het afgelopen halfjaar van de jongere op de plek waar hij/zij woont, hoe het op school gaat en eventuele diagnoses en onderzoeksverslagen.

Indien een jongere in potentie zou kunnen passen in ons gezinshuis nodigen we de jongere en zijn/haar ouders/verzorgers uit voor een eerste kennismaking. Vervolgens willen we kennismaken op de huidige locatie waar de jongere nu woont.  We kiezen er bewust voor om alleen met de jongere en ouders/verzorgers de eerste kennismakingen in te plannen, we willen graag zien wie de jongere is. Het doel van deze kennismaking is over en weer een indruk van elkaar te krijgen.

Indien wij denken dat een jongere past in ons gezinshuis nodigen wij de jongere uit om een dagdeel met ons mee te draaien in ons gezinshuis. Op die manier willen wij kijken of er een klik/match is met de overige bewoners. 

Daarna volgt een intakegesprek met de jongere zijn/haar ouders/verzorgers, voogd en/of plaatsende instantie.  Hierin zullen we vertellen wie wij zijn, hoe wij werken en bespreken wat de jongere nodig heeft.

Voor ons zijn de 2 belangrijkste criteria of een jongere bij ons kan wonen:

 • Past de jongere in ons gezinshuis/zelfstandigheidstraining, is er een klik met ons en de overige jongeren.
 • Is de jongere gemotiveerd om bij ons te wonen en mee te werken aan zijn eigen toekomst.

Aan de hand van de bevindingen opgedaan tijdens het intakegesprek maken we een persoonlijke weging of jongere aan de 2 bovenstaande criteria voldoet c.q. kan voldoen.

Na iedere stap volgt er een intern overleg met ons als gezinshuisouders en onze gedragswetenschapper en een besluit of we verder gaan met de plaatsingsprocedure.

Voordat de jongere definitief gaat verhuizen dient de indicatie en contract met de plaatsende gemeente definitief rond te zijn.

Procedure in het kort:

 • Neem per mail of telefoon contact met ons op voor een  eerste oriëntatie.
 • Sturen van het dossier, volgens AVG richtlijnen.
 • Bespreking van dossier door gezinshuisouders en ondersteunende gedragswetenschapper. 
 • Korte kennismaking met kind in ons gezinshuis en zijn/haar ouders/verzorgers
 • Inwinnen van aanvullende informatie, bv door gesprek en nadere kennismaking met voogd of hulpverlener. 
 • Kennismaking met kind op huidige verblijfplaats
 • jongere draait dagdeel mee in ons gezinshuis.
 • Een intakegesprek met de jongere zijn/haar ouders/verzorgers, voogd en/of plaatsende instantie.  
 • Besluitze