Aanmeldingsprocedure

Wij vinden het belangrijk dat vooraf gekeken wordt of een jongere op zijn plaats zal zijn in binnen onze zelfstandigheidstraining. Wij realiseren ons dat het systeem binnen een gezinsgerichte woonvorm staat en valt met de (on)mogelijkheden en draagkracht van ons als begeleiders.  De beschikbaarheid in de zelfstandigheidstraining is afhankelijk van de al wonende jongeren.

Indien u een jongere wilt aanmelden kunt u telefonisch of per mail contact opnemen voor een eerste oriëntatie. We kunnen dan bespreken of een jongere zou kunnen passen binnen De Grote Geer. Zo ja, dan ontvangen wij graag het dossier van de jongere.

Aanmelding van een dossier (volgens AVG-richtlijnen) kan door te mailen naar anja@degrotegeer.nl. In het dossier dient tenminste te zijn verwoord: de reden van aanmelding, de geschiedenis van de jongere, een evaluatie van het afgelopen halfjaar van de jongere op de plek waar hij/zij woont, hoe het op school gaat en eventuele diagnoses en onderzoeksverslagen.

Indien een jongere in potentie zou kunnen passen binnen De Grote Geer nodigen we de jongere en zijn/haar ouders/verzorgers uit voor een eerste kennismaking. Vervolgens willen we kennismaken op de huidige locatie waar de jongere nu woont.  We kiezen er bewust voor om alleen met de jongere en ouders/verzorgers de eerste kennismakingen in te plannen, we willen graag zien wie de jongere is. Het doel van deze kennismaking is over en weer een indruk van elkaar te krijgen.

Indien wij denken dat een jongere past binnen De Grote Geer nodigen wij de jongere uit om een dagdeel met ons mee te draaien. Op die manier willen wij kijken of er een klik/match is met de overige bewoners. 

Daarna volgt een intakegesprek met de jongere zijn/haar ouders/verzorgers, voogd en/of plaatsende instantie.  Hierin zullen we vertellen wie wij zijn, hoe wij werken en bespreken wat de jongere nodig van ons heeft.

Voor ons zijn de 2 belangrijkste criteria of een jongere bij ons kan wonen:

 • Past de jongere in onze zelfstandigheidstraining, is er een klik met ons en de overige jongeren.
 • Is de jongere gemotiveerd om bij ons te wonen en te werken aan zijn eigen toekomst.

Aan de hand van de bevindingen opgedaan tijdens het intakegesprek maken we een persoonlijke weging of jongere aan de 2 bovenstaande criteria voldoet c.q. kan voldoen.

Na iedere stap volgt er een intern overleg met ons als gezinshuisouders en onze gedragswetenschapper en een besluit of we verder gaan met de plaatsingsprocedure.

Voordat de jongere definitief gaat verhuizen dient de indicatie en contract met de plaatsende gemeente definitief rond te zijn.

Procedure in het kort:

 • Neem per mail of telefoon contact met ons op voor een  eerste oriëntatie.
 • Sturen van het dossier, volgens AVG richtlijnen.
 • Bespreking van dossier door begeleiders en ondersteunende gedragswetenschapper. 
 • Korte kennismaking met jongere in De Grote Geer en zijn/haar ouders/verzorgers.
 • Inwinnen van aanvullende informatie, bv door gesprek en nadere kennismaking met voogd of hulpverlener. 
 • Kennismaking met jongere op huidige verblijfplaats.
 • jongere draait dagdeel mee in De Grote Geer
 • Een intakegesprek met de jongere zijn/haar ouders/verzorgers, voogd en/of plaatsende instantie.  
 • Besluit.