Wie zijn wij

Ervaring

Sinds 2001 zijn we actief in de opvang van kinderen voor korte of langere tijd in ons gezin. Bij veel van de 40 kinderen welke inmiddels bij ons hebben gewoond was sprake van verwaarlozing, lichamelijke en/of geestelijke mishandeling en/of andere negatieve ervaringen, waardoor deze kinderen (tijdelijk) niet meer in hun oorspronkelijke thuis kunnen blijven wonen.

Het is mooi om te zien en te ervaren, dat door kinderen een veilig thuis, rust en (her)erkenning te geven, zij vanuit een geslotenheid als een bloem tot leven kunnen komen en hun schoonheid naar de omgeving exploreren. En yep er zijn ook bloemen bij die doorntjes hebben en soms wat (tijdelijk) minder aangenaam zijn als je er te dicht bij in de buurt komt.

Om gelukkig te zijn moet je iets doen waar je gelukkig van wordt. Wij zien het kunnen en mogen opvangen van deze jongeren en het begeleiden van deze jongeren naar hun volwassenheid als een rijke vulling van ons leven. Dit heeft ons doen besluiten om dit verder vorm te geven in een gezinsgerichte woonvorm, waarin we kinderen en jongeren middels een fasesysteem begeleiden naar zelfstandigheid. Waarbij wij als vaste begeleiders wonen en actief zijn.

We zijn beide SKJ-geregistreerd. 

Verder bestaat ons team uit een gedragswetenschapper, pedagogisch medewerker, vaste vervanging, therapeut, en facilitaire medewerkers.