Zorgvisie

Ruimte voor het kind

Wij vinden dat elk kind recht heeft op zorg die past bij zijn of haar eigenheid en ontwikkelingsniveau, zodat het kind de ruimte krijgt om zijn of haar eigen ritme te volgen. We streven ernaar kansen te creëren en ontplooiingsmogelijkheden te ontdekken om het zelfvertrouwen van het kind te hervinden en zo mogelijk te vergroten.

Hulp geven aan kinderen van anderen dwingt ons goed te luisteren naar de hulpvraag. Wij willen de aan onze zorg toevertrouwden kinderen een goed passende ontwikkelingsomgeving bieden. Kleinschalig en doelgericht. Gestuurd door de hulpvraag, zo denken wij, zal een kind tot zijn recht en bestemming kunnen komen.

Verder willen we ons blijven inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en transparantie van de communicatie, in woord en geschrift, naar betrokkenen bij zorg van de aan ons toevertrouwde kinderen. Hierbij gaan en staan wij voor de belangen van de aan onze zorg toevertrouwde kinderen.