Historie de Grote Geer

Een passende, inspirerende en motiverende omgeving binnen de gemeente Houten waren de uitgangspunten in onze zoektocht naar de locatie van het Gezinshuis. We zijn ervan overtuigd die in de locatie De Grote Geer gevonden te hebben. Daarom willen jullie in het kort nog even meenemen in de geschiedenis van De Grote Geer.

De Grote Geer is een van de originele boerderijen die tijdens de aanleg van woonstad Houten in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw behouden zijn gebleven. De erven werden opgenomen in de groenstructuur. De gebouwen kregen een publieke bestemming en bleven daarmee getuigen van de eeuwenlange bewoning en bewerking van het land. De Grote Geer was een gemengd boerenbedrijf, met zowel graan, melkkoeien en varkens.

Opgravingen hebben uitgewezen dat er rond 1400 al een boerderij op deze plek moet hebben gestaan. Die oudste boerderij was een langhuis, waarvan het voorhuis in het midden van de zestiende eeuw werd uitgebreid met een kelder en opkamer, waardoor een L-vormige plattegrond ontstond. In een omschrijving van 1676 wordt voor De Geer melding gemaakt van “een seckere huysinge van vooren tot achteren d’steene kamer ende twee bergen, bouwhuys, backhuys, brouwhuys, schaepstal ende voorts alle verder getimmer”. In haar huidige vorm dateert de boerderij uit 1708, toen zij in opdracht van Crintje Lelienberg, weduwe van Peter Joosten van de Geer, werd herbouwd na te zijn afgebrand.

Het karakteristieke hoofdgebouw uit 1708 werd omringd door, naast het nog bestaande bakhuis de Kleine Geer, diverse houten schuren voor vee, hooi en wagens. De huidige voorkant aan de Snoeksloot was ook van origine de voorzijde, met de leilinden, de witgestucte gevel onder de rieten kap met centraal de pronkkamer. In 1986 is de Grote Geer ingrijpend verbouwd tot bijeenkomstlocatie. Het deel, de schuur, werd de grote zaal en in het voorhuis werden de oude kamers samengevoegd tot vergaderruimten.

Voor 2020 staat de volgende grote verbouwing op stapel om het geheel om te vormen tot Gezinshuis.