Doel

Gezinsleven

Voor een aantal jongeren met meervoudige en complexe problematiek is het opgroeien in het eigen gezin, een pleeggezin of behandelgroep geen optie meer. De jongeren en hun gezin hebben in het verleden vaak al diverse vormen van hulp gehad. Deze jongeren zijn – gezien de aard en/of ernst van hun problematiek – aangewezen op langdurig opgroeien in de jeugdzorg. Dit opgroeien kan dan gebeuren in kleinschalige voorzieningen, zoals een gezinshuis of woongroep met vaste begeleiders. De problematiek van de jeugdige is chronisch geworden en het opgroeien moet elders gebeuren in een bij voorkeur zo ‘gezinsachtig’ mogelijke omgeving.

Voor een aantal jongeren zal een gezinshuis belangrijke voordelen kunnen bieden boven een instelling. Speciaal geldt dit voor kinderen die gebaat zijn bij een klein, overzichtelijk en stabiel opvoedingsklimaat, weinig verschillende begeleiders, nooit een echt gezinsleven gekend hebben of een identificatiefiguur nodig hebben.